Ytterpanel

Vi tillverkar utvändig ytterpanel både obehandlad och färdigbehandlad. Välj mellan klassiska klädselbrädor, vanlig baspanel liggande fjällpanel, eller specialtillverkad.

Träpanel kan användas som fasadbeklädnad på de flesta typer av byggnader. Det finns flera fördelar när det gäller byggnadsteknik, underhåll med mera. Med rätt konstruktiv utformning, ytbehandling och åtgärder för fukt- och brandskydd kan panelen få god hållbarhet. Det är också lätt att ändra utformningen av fasaden, att ta upp nya dörr- eller fönsteröppningar, sätta in ventiler eller montera armaturer. Om en fasad med ytterpanel av trä utsatts för klotter eller annan skadegörelse är det lätt att åtgärda genom att måla över utan alltför stora kostnader eller att byta ut vissa delar.

Panelen har oftast en finsågad sida eftersom målarfärg fäster bättre på en sådan yta. Virket är normalt gran eftersom gransplint tar upp vatten långsammare än furusplint och därmed ger en mer beständig fasad.

Källa: Träguiden, Profilritningar, VilmaBas

 

Klädselbrädor

Våra klädselbrädor kan beställas i följande träslag, Gran, Thermofuru eller Furu.
Dessa kan med fördel levereras färdigbehandlade, med antingen Sioo:x impregnering eller behandling med Teknos.

22x45 

22x70

22x95

22x120

22x145

22x170

22x195

Falspanel

22x95

22x120

22x145