Läggare från Italienska makor till måleriet

I vår satsning på att uttveckla ytbehandlingen har vi valt att specialbeställa och installera automatisk läggare till torkvagnar från Italienska Makor. Hanterar längder från 1200 - 5400 mm