Referenser

Här finner ni ett axplock av våra projekt.

Grimstad Bibliotek - PUZ LOCK

loading...

 

 • Biblioteket skulle flytta till nya lokaler och vi fick äran att leverera innertaket till den nya byggnaden
 • 15 mm Granplywood
 • Brandimpregnerad samt lätt vittonade ribbor
 • ca 1000 m2

 

Asker Panorama

 • 2000 m2 PUZ-LOCK
 • Massiv Ek

 

loading...

Hotell Bonaparte - Korsika

 • 600 m2
 • Furu trall -  Siooimpregnerad.

Östersunds arena

 • Granpanel
 • 600 m2

Ulstein Arena - PUZ LOCK

loading...

 

 • Usteins Kommun satsar på en ny sport och badanläggning, Vi levererar hela innertaket och all väggbeklädnad till både sporthallen och simhallen
 • Ca 3000 m2
 • Brandimpregnerade och målade ribbor i samma färg som limträbalkarna i taket. 
 • Fingerskarvad furu & Furuplywood

Stavanger - Clarion - Puz lock

 • Vi levererade våra PUZ LOCK moduler till nybyggnationen av Clarions hotell i Stavanger
 • 600 m2
loading...

Ulls hus - uppsala

 • 100 000 Lpm
 • Siooimpregnerad gran

PUZ-LOCK - Oslo

 • Massiv Ek
 • Moduler för att klä in pelare.

KTH - Nya arkitekthögskola

 • 95 000 Lpm 
 • Furupanel