Thermowood

En miljöriktig produkt med en miljövänlig värmebehandlingsprocess, trallen är dessutom svanenmärkt.

Kort om thermowood

 • En miljöriktig produkt med en miljövänlig värmebehandlingsprocess, trallen är dessutom svanenmärkt.
 • Inga kemikalier men mycket god motståndskraft mot röta och svampangrepp.
 • Formstabilt och 100% genomträngning – genom värmebehandling 212°C.
 •  Råvaran är miljöcertifierad och noga utvald furu av högsta norrlandskvalitet.
 • NYHET: Nu kan vi även erbjuda panel med Ändspont i fallande längder.

Formstabilitet

Thermowood® bevarar sin formstabilitet även vid växlande väderförhållanden.

Förekomsten av formfel,
svällning och krympning minskar betydligt. Tabellen nedan visar den maximala utvidgningen av
materialet jämfört med obehandlat virke när den relativa luftfuktigheten stiger från 35% till 85%.

Egenskaper & Beständighet

Genom värmebehandlingen ändras cellstrukturen i virket. Styvhet och sprödhet ökar, medan fuktupptagningsförmåga, svällning och krympning är obetydlig.

Thermowood® är enligt EN 250-2 klassificerat som beständigt i näst högsta klassen tillsammans med Ek och Ceder men rekommenderas inte att användas i mark och vatten. Virket får genom värmebehandlingen en genomgående brun färg och behåller sina egenskaper även efter kapning och bearbetning.

Fördelar

Det finns många olika anledningar att välja värmebehandlat trä. Nedan listas de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingsprocessen.

 • Bra motstånd mot röta och svamp
 • Under uppvärmningen försvinner de näringsämnen som finns i träet. Detta innebär att röta och svamp har mycket svårt att få fäste och utvecklas.
 • Formstabil
 • Värmebehandlat trä har mycket låg fuktkvot och absorberar mindre fukt än vanligt virke vilket ökar formstabiliteten med upp till 50 procent.
 • Ökad isoleringsförmåga
 • Värmebehandlat trä blir mer poröst än annat trä. Detta innebär att isoleringsförmågan ökar med ca 25–30 procent jämfört med obehandlat trä. Detta gör att Thermowood® passar utmärkt till bastulavar.
 • Miljövänligt
 • Tack vare de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingen behöver inga miljö- och hälsoskadliga kemikalier användas. Det virke som används är frisk kvistsorterad furu från miljöcertifierat skogsbruk från norra Sverige. Produkten är Svanenmärkt.
 • Uttjänt virke sorteras och slängs som obehandlat trä
 • Thermowood® kan med fördel eldas upp eller slängas som vanligt trä. Detta till skillnad mot tryckimpregnerat virke, NTR-klassade, som måste deponeras som farligt avfall.
 • Vid värmebehandling av trä ökar livslängden, den så kallade beständigheten. Ju högre temperatur desto bättre beständighet. Däremot minskar styrkan i virket varför det är viktigt att välja värmebehandlat trä från en licensierad tillverkare.
 • I och med att värmebehandlat trä är mycket formstabilt minskar sprickbildningen i träets yta.
 • Alternativ till ceder och tropiska träslag
 • Thermowood® är det perfekta miljövänliga alternativet till importerade träslag som ceder och lärk samt tropiska träslag.